Địa chỉ: Tổ 8, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Hotline: 02183.83.88.99
Email: dhe@dahop.vn