Tin tức

Công khai kết quả quan trắc môi trường của Hệ thống giáo dục Dạ Hợp
08 Tháng 11
Đăng bởi:  Chị Huyền

Công khai kết quả quan trắc môi trường của Hệ thống giáo dục Dạ Hợp

Công khai kết quả quan trắc môi trường của Hệ thống giáo dục Dạ Hợp

Ngày 11/08/2023

Hệ thống giáo dục Dạ Hợp nghiêm túc chấp hành các quy định về Bảo vệ môi trường, Chúng tôi xin Công khai kết quả thử nghiệm đến Quý Phụ huynh và Quý cơ quan.

Viết bình luận của bạn: